familie Verstappen-Korsten

familie Verstappen-Korsten

NHE - 03.653

familie Verstappen-Korsten (Giete Piere Frens) 1938

1e rij vlnr:

Truus *Neerkant, 09-10-1931
Nel *Neerkant, 03-12-1928  -  †Deurne, 02-07-2009
Sjaak  *Neerkant, 14-04-1935  -  †Neerkant, 21-08-2020
moeder Antonia Verstappen-Korsten
*Helden, 30-01-1897  -  †Deurne, 07-07-1965
Mien *Neerkant, 25-02-1933  -  †Eindhoven, 13-02-1979
vader Franciscus Antonius Verstappen (Giete Piere Frens)
*Helden, 30-10-1896  -  †Neerkant, 06- 04-1945
Lies *Neerkant, 07-11-1936  -  †Meijel, 10-02-2018 

2e rij vlnr:

Wies *Neerkant, 27-08-1925  -  †Asten, 17-01-2022
Piet *Deurne, 19-03-1923  -  †Bakel, 28-12-2007
Lien *Neerkant, 21-04-1924  -  †16-07-2016
Jo *Neerkant, 22-01-1927  -  †Deurne, 23-04-2015
An *Neerkant, 15-03-1923 - †Panningen, 04-07-2003

NHE - 00.867

familie Verstappen-Korsten (Giete Piere Frens)

1e rij vlnr:

Anna Hermana (Annie*Neerkant, 15-03-1930  -  †Panningen, 04-07-2003
Wilhelmina Hendrica (Mien *Neerkant, 25-02-1933  -  †Eindhoven, 13-02-1979
Elisabeth Gerarda (Lies *Neerkant, 07-11-1936  -  †Meijel, 10-02-2018
Mathilda Petronella (Til *Neerkant, 27-10-1939
Gertruda Louisa (Truus*Neerkant, 09-10-1931
Jacobus Maria (Sjaak *Neerkant, 14-04-1935  -  †Neerkant, 21-08-2020
Petronella (Nel)  *Neerkant, 03-12-1928  -  †Deurne, 02-07-2009

2e rij vlnr:

Joseph Peter (Jo) *Neerkant, 22-01-1927  -  †Deurne, 23-04-2015
Peter Louis Joseph (Piet) *Neerkant, 19-03-1923  -  †Bakel, 28-12-2007

vader
 Franciscus Antonius Verstappen (Giete Piere Frens)
*Helden, 30-10-1896  -  †Neerkant, 06- 04-1945
moeder Antonia Verstappen-Korsten
*Helden, 30-01-1897  -  †Deurne, 07-07-1965

Bartholina Petronella (Lien*Neerkant, 21-04-1924  -  †16-07-2016
Louisa Antonia (Wies*Neerkant, 27-08-1925  -  †Asten, 17-01-2022

NHE - 00.868 kinderen familie Verstappen-Korsten (Frens)

NHE - 00.868

.kinderen Verstappen-Korsten (Giete Piere Frens)

± 1942

vlnr:

Joseph Peter (Jo) *Neerkant, 22-01-1927  -  †Deurne, 23-04-2015
Peter Louis Joseph (Piet) *Neerkant, 19-03-1923  -  †Bakel, 28-12-2007
Louisa Antonia (Wies*Neerkant, 27-08-1925  -  †Asten, 17-01-2022
Bartholina Petronella (Lien) *Neerkant, 21-04-1924  -  †16-07-2016
Petronella (Nel)  *Neerkant, 03-12-1928  -  †Deurne, 02-07-2009
Anna Hermana (Annie) *Neerkant, 15-03-1930  -  †Panningen, 04-07-2003
Gertruda Louisa (Truus) *Neerkant, 09-10-1931
Wilhelmina Hendrica (Mien)  *Neerkant, 25-02-1933  -  †Eindhoven, 13-02-1979
Jacobus Maria (Sjaak *Neerkant, 14-04-1935  -  †Neerkant, 21-08-2020
Elisabeth Gerarda (Lies)  *Neerkant, 07-11-1936  -  †Meijel, 10-02-2018
Mathilda Petronella (Til)  *Neerkant, 27-10-1939