Elisabeth Maria van der Aa

Elisabeth van der Aa 1883-1955
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel
Zuster Eleuteria Hoofd Bewaarschool 1943-1955