Elisabeth Maria van der Aa 1883-1955

Elisabeth Maria van der Aa  1883-1955
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Maria Eleutheria Hoofd van de Bewaarschool 1943-1955