Elisabeth Hendriks 1907-2002

Elisabeth Hendriks 1907-2002
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Virginia.  Kleuterleidster 1966-1968