Elisabeth Everdina Maria Peters 1901-1988

Elisabeth Everdina Maria Peters 1901-1988
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Maria Bonagratia Huisnaaister en Portierster +
Eerste dirigente van het R.K. Dameskoor NeerkantĀ 1960-1965