Elisabeth A. Verhagen 1894-1951

Elisabeth A. Verhagen 1894-1951
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Maria Bartholomina handwerklerares LO 1932-1935