Cornelia van Esch 1909-1989

Cornelia van Esch 1909-1989
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Maria Donula verzorging oude van dagen 1953-1959