Cornelia Kools 1863-1946

Cornelia Kools 1863-1946
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Maria Eduarda  Overste 1930-1936