Cornelia Johanna Pijnenburg 1895-1982

Cornelia Johanna Pijnenburg 1895-1982
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Maria Clementina. Zuster Overste 1952-1958 en van 1964-1967