Cornelia de Beijer 1906-1996

Cornelia de Beijer 1906-1996
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Ansfrida. Zuster Onderwijzeres LO 1937-1941