Catharina Wasser 1894-1974

Catharina Wasser 1894-1974
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Maria Martina, Zuster Overste en Onderwijzeres LO. 1938-1940