Catharina Smeets-Peters 1864-1953

Catharina Smeets-Peters 1864-1953
Op bidprentje staat een drukfout, op de geboorte akte staat Peeters.