Catharina Mathea Schouwenaars 1908-1980

Catharina Mathea Schouwenaars 1908-1980
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Maria Mauritio. Zuster verzorging Ouden van Dagen.1954-1955