Catharina Daniëls 1890-1977

Catharina Daniëls 1890-1977
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Maria Dolorosa huishoudelijk werk 1917-1924