Catharina Allegonda Lathouwers 1901-1937

Catharina Allegonda Lathouwers 1901-1974
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Maria Armanda verzorging oude van dagen 1952-1970