Arnoldina Petronella van de Ven 1894-1981

Arnoldina Petronella van de Ven 1894-1981
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Maria Henriette. Hoofd Meisjesschool Neerkant 1934-1938