Ardina van der Ven 1890-1972

Ardina Maria van der Ven 1890-1972
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Maria Liberata.  Bewaarschool  zuster 1923-1924