Ardina Maria van de Laar 1904-1995

Ardina Maria van de Laar 1904-1995
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Elzearia huishoudelijk werk 1924 - 1931