Antonia Meeuws 1889-1979

Antonia Meeuws 1889-1979
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Maria Urbana zorg voor refter 1955-1958