Antonia Maria Smits 1896-1973

Antonia Maria Smits 1896-1973
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel
Zuster Maria Trudo 1946-1951 Onderwijzeres LO 1946-1951