Antonia Johanna Maria Seelen 1939-2016

Antonia Johanna Maria Seelen 1939-2016

Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.

Zuster Agnes