Antonetta Pennings 1884-1967

Antonetta Pennings 1884-1967
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel
Zuster Maria Hildegondis hulp bij verpleging 1930-1949