Antonetta Arnoldina Theunissen 1903-1976

Antonetta Arnoldina Theunissen 1903-1976
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel
Zuster Maria Mechelini  huishoudelijk werk 1948-1949