Anna Verberne 1889-1970

Anna Verberne 1889-1970
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Maria Placidia. Portier 1958-1970