Anna van Drunen 1885-1977

Anna van Drunen 1885-1977
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel
Zuster Lamberto. Handwerklerares meisjesschool Neerkant 1943