Andreas Hoebergen 1894-1965

Andreas Hoebergen 1894-1965
Was jachtopziener op de kleine Heitrak en woonde daar in bij de familie Welten