Allegonda Maria Hendriks 1894-1979

Allegonda Maria Hendriks 1894-1979
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Maria Rizzeria  Hoofd van de Bewaarschool 1917-1922