Adriana M.P. Jansen 1883-1954

Adriana M.P. Jansen 1883-1954
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel
Zuster Maria Theodulpha handwerklerares LO 1935-1949