Adriana Lavrijsen 1911-1985

Adriana Lavrijsen 1911-1985
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel
Zuster Maria Hubertina huishoudelijk werk  1940-1946